References

 

                                               ลูกค้า (Customers)

___________________________________________________________________

การจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน (Energy Management System)
บริษัทฯ ได้สนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมายของอาคาร และโรงงานควบคุม โดยได้ให้บริการจัดทำระบบและรายงานการจัดการพลังงานให้กับอาคาร/โรงงานควบคุม กว่า 50 แห่ง
อาคาร :
1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตกล้วยน้ำไท)
2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)
3. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาลัยนานาชาติและหอศิลปะ)
4. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด จำนวน 41 สาขา
5. บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด 
6. บริษัท สรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง จำกัด (ตั้งฮั่วเส็ง)
7. บริษัท ห้างสรรพสินค้าปิ่นเกล้า จำกัด (พาต้าปิ่นเกล้า)
8. บริษัท โอลิมเปียไทยทาวเวอร์ จำกัด
9. บริษัท พัฒนา สปอร์ทคลับ จำกัด
10. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

โรงงาน :
1. บริษัท สหเอเชียโลหะภัณฑ์ จำกัด
2. บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์กิต จำกัด 
3. บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)
4. บริษัท อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด
5. ETA (Thailand) Co., Ltd.
6. บริษัท แม่น้ำสเตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน)
7. บริษัท ออคิดไดมอนด์โพลิชชิ่งเวอร์คส์ จำกัด
8. Sanmina – SCI (Thailand) Ltd. 
9. บริษัท ท่าชนะน้ำมันปาล์ม จำกัด
10. บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด (โรงไฟฟ้า โครงการ 1)
11. บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด (โรงไฟฟ้า โครงการ 2)
12. บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
13. บริษัท อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด
14. บริษัท วาย-โอกูระ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

_______________________________________________________________________________

 

 

 

 

การจัดทำรายงานเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯได้สนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมายของอาคารและโรงงานควบคุมโดยได้จัดบริการจัดทำแผนและเป้าหมายให้กับอาคาร/โรงงานควบคุม

การให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานราชการ

บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานให้กับกระทรวงพลังงาน ดังต่อไปนี้

        1.โครงการที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), ปี2549โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนพพ. ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆด้านการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานทดแทน

      2.โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), ปี2547-2549โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนให้พพ.สามารถดำเนินงานโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงินได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการและการติดตามความคืบหน้าของโครงการ

      3.โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมเหล็กกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), ปี2547-2548: วิเคราะห์และตรวจวัดประเมินผลการใช้พลังงานของโรงงานโดยพิจารณาเป็นรายกระบวนการผลิตรวมทั้งประเมินผลผลิตของโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อนำมากำหนดค่าเกณฑ์การใช้พลังงานSpecific Energy Consumption (SEC) ของโรงงาน 

       4.โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), ปี2548-2549:วิเคราะห์และตรวจวัดประเมินผลการใช้พลังงานของโรงงานโดยพิจารณาเป็นรายกระบวนการผลิตรวมทั้งประเมินผลผลิตของโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำมากำหนดค่าเกณฑ์การใช้พลังงานSpecific Energy Consumption (SEC) ของโรงงานจำนวน34 แห่ง

 

        

         5.โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอาคารประเภทศูนย์การค้ากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ), ปี2549-2550:วิเคราะห์และตรวจวัดประเมินผลการใช้พลังงานของอาคารประเภทศูนย์การค้าโดยพิจารณาการใช้พลังงานในอาคารแยกตามประเภทธุรกิจได้แก่Discount Store, Department Store, Shopping Plaza และSupermarket เพื่อนำมากำหนดค่าเกณฑ์การใช้พลังงานSpecific Energy Consumption (SEC) ของอาคารจำนวน22 แห่งรายชื่อศูนย์การค้า ได้แก่

 

 

 

ลำดับ

อาคาร

ประเภทศูนย์การค้า

ที่ตั้ง (จังหวัด)

1

บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางนา

Discount Store

กรุงเทพฯ

2

บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครราชสีมา

Discount Store

นครราชสีมา

3

เทสโก้โลตัส สาขาสุขาภิบาล 1

Discount Store

กรุงเทพฯ

4

เทสโก้โลตัส สาขานครปฐม

Discount Store

นครปฐม

5

คาร์ฟูร์ สาขาศรีนครินทร์

Discount Store

กรุงเทพฯ

6

คาร์ฟูร์ สาขาพัทยา

Discount Store

ชลบุรี

7

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาถนนรัชดาภิเษก

Department Store

กรุงเทพฯ

8

ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง

Department Store

กรุงเทพฯ

9

ศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ

Department Store

ประจวบฯ

10

ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค

Department Store

อยุธยา

11

ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน

Department Store

กรุงเทพฯ

12

ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา

Department Store

ชลบุรี

13

สมภพ พลาซ่า

Department Store

นครปฐม

14

ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

Department Store

กรุงเทพฯ

15

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาชิดลม

Department Store

กรุงเทพฯ

16

โอ.พี.เพลส

Shopping Plaza

กรุงเทพฯ

17

ศูนย์การค้าดิโอลด์สยามพลาซ่า

Shopping Plaza

กรุงเทพฯ

18

คลังพลาซ่า

Shopping Plaza

นครราชสีมา

19

ศูนย์สรรพสินค้า ฟอรั่มพลาซ่า

Shopping Plaza

ชลบุรี

20

ท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาเกษตร

Supermarket

กรุงเทพฯ

21

ท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาโอเชี่ยน ชลบุรี

Supermarket

ชลบุรี

22

ฟู้ดแลนด์ สาขาลาดพร้าว

Supermarket

กรุงเทพฯ

      

       6 .โครงการนำร่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการอนุรักษ์พลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ), ปี2548-2550: ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการด้านการใช้พลังงานเพื่อรับรองผลการดำเนินการจัดการพลังงาน และพิสูจน์ผลการอนุรักษ์พลังงานเพื่อการขอรับการส่งเสริมตามมาตรการด้านภาษีจากภาครัฐ

       7.โครงการที่ปรึกษาเพื่อบริหารงานพัฒนาบุคลากรสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ), ปี2550:สนับสนุนการดำเนินงานและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานแก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศผ่านกลไกการฝึกอบรมการสนับสนุนทุนวิจัยและทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพนักงานในองค์กรและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ   

      8.โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานควบคุมกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ), ปี2548-2549: ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ทีมงานของโรงงานในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งต้องช่วยระดมสมองโดยให้ทีมงานของโรงงานเป็นแกนนำในการค้นหามาตรการที่จะช่วยประหยัดพลังงาน ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานร่วมกับทีมงานของโรงงาน

 

Visitors: 19,955